เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851

...ด่วน..ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมมาตรเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านมีแปลงเพาะปลูก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร 039-511008...
รายการเดินหน้าประเทศไทย
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน"
วันรณรงค์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราาะห์ดิน" และเปิดศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลประณีต
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ม.8 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ ซึงมีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมงานประมาณ 200 ราย

นายณรงค์ ธีจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดตลาดนัดเกษตรกร และเปิดงาน
"ดนตรีในสวน ชวนกินผักปลอดภัย" เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณถนนสายอาหารปลอดภัย
หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดตลาดนัดธงเขียว (ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดตราด โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ
นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด จัดเวทีเสวนา
ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบด้านไม้ผล (Smart Farmer)
โครงการบริหารจัดการผลไม้จังหวัดตราด ปี 2557
วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ สวนปูรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด
โดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรสนใจเข้าร่วมรับฟัง
นายโอฬาร พิทักษ ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการผลงานของ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ในงาน
มหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 2557
“MRCF TO DOAE 5 SMART S”
วันที่ 5 - 7 กันยายน 2557 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดโครงการ  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชา นุเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ วัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี
นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด กล่าวรายงาน

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รับสมัครงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง

สวนแนะนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดตราด
เทคนิคการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการจัดการมังคุดคุณภาพ
การจัดการสวนเงาะให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น (เพื่อแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำ)
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก
กล้วยไข่
ชันโรง
ตะกร้าตากพลังงานแสงอาทิตย์SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.3 จ.ระยอง
สศก. 6 จ.ชลบุรี
จังหวัดตราด

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.เขาสมิง
โทรศัพท์ 039-599438


ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว
โทรศัพท์ 086-3830832 (ป้าแมว)
 


Free Counters Free counter and web stats