เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851

...ด่วน..ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางพารา ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านมีแปลงเพาะปลูก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร 039-511008...
"อธิบดีพบเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร"

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิากยน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดตราด

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
มอบประกาศนียบัตรรับรองแก่เกษตรกรที่นำผลผลิต
มาจำหน่ายในตลาดนัดเกษตรกร หน้าศาลากลาง
จังหวัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้า

นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดงาน"วันรณรงค์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราาะห์ดิน"
และเปิดศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนตำบลประณีต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2557 ณ ม.8 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีนายนเรศ
ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รับสมัครงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง

สวนแนะนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดตราด
เทคนิคการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการจัดการมังคุดคุณภาพ
การจัดการสวนเงาะให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น (เพื่อแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำ)
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก
กล้วยไข่
ชันโรง
ตะกร้าตากพลังงานแสงอาทิตย์SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.3 จ.ระยอง
สศก. 6 จ.ชลบุรี
จังหวัดตราด

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.เขาสมิง
โทรศัพท์ 039-599438


ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว
โทรศัพท์ 086-3830832 (ป้าแมว)
 


Free Counters Free counter and web stats