เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851

...ด่วน..ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขึ้นทะเบียนและขอใบรับรองการปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านมีแปลงเพาะปลูก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร 039-511008...
รายการเดินหน้าประเทศไทย
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดโครงการ  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชา นุเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ณ วัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี
นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด กล่าวรายงาน
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน
เทิดไท้องค์ราชินี เพื่อความสุขของประชาชนจังหวัดตราด”
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เยี่ยมชมและอุดหนุนลำไยในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาลำไย ปี 2557 ซึ่งนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตร
จังหวัดตราด นำผลผลิตลำไยจากแหล่งผลิตในจังหวัดพะเยา
มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา
นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล ปลัดจังหวัดตราด เปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในเชิงธุรกิจและการสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม
เขาสมิงพาราไดซ์ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นายโอฬาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย
รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของ
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ซึ่งจัดแสดง ในงาน “Meet
the Press friend”เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รับสมัครงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง

สวนแนะนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดตราด
เทคนิคการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการจัดการมังคุดคุณภาพ
การจัดการสวนเงาะให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น (เพื่อแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำ)
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก
กล้วยไข่
ชันโรง
ตะกร้าตากพลังงานแสงอาทิตย์SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.3 จ.ระยอง
สศก. 6 จ.ชลบุรี
จังหวัดตราด

รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.เขาสมิง
โทรศัพท์ 039-599438


ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว
โทรศัพท์ 086-3830832 (ป้าแมว)
 


Free Counters Free counter and web stats