เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์
วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851


วันที่13มีนาคม2563 นายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขต 9
เข้าตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตราด
ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
นำแคลเซียมโบรอนมาให้บริการแก่เกษตรกร
ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.เขาสมิง จ.ตราด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน
Durain to go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อแก้ไขปัญหา เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเงินและบัญชี
รับสมัครงาน

สวนแนะนำที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดตราด
เทคนิคการฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ปฏิทินการปฏิบัติและวิธีการจัดการมังคุดคุณภาพ
การจัดการสวนเงาะให้ออกดอกติดผลเร็วขึ้น (เพื่อแก้ปัญหาราคาเงาะตกต่ำ)
การสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการหมัก
เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบ่อซีเมนต์)
จัดสวนด้วยตัวเองคุณก็ทำได้
สาเหตุการเกิดสารพิษตกค้างในพืชผัก
กล้วยไข่
ชันโรง
ตะกร้าตากพลังงานแสงอาทิตย์SSNet กรมฯ
e-Learning กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E- mail กรม ฯ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.3 จ.ระยอง
สศก. 6 จ.ชลบุรี
จังหวัดตราด
สท.(สวทช.)
รต/รอ.
ทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
อาสาสมัครเกษตร
กสก.
E-Project
GAP
ฐานข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร
ส่งข่าวขึ้นเว็บกรมฯ
พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2548
คู่มือการทำงานระบบส่งเสริมการเกษตร
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล


ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.เขาสมิง
โทรศัพท์ 039-599438

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรห้วงน้ำขาว
โทรศัพท์ 086-3830832 (ป้าแมว)
 


Free Counters