เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
วสช.เม็ดมะม่วงหิมพานต์
วัดเนินสูง
โทรศัพท์ 0892490783


ข้าวสารปลอดภัย
วสช.โรงสีข้าวชาวนาตราด
โทรศัพท์ 0892461851

ฐานในการคำนวณ
แบบบันทึกข้อตกลง
แบบ ปป1
แบบ ปป2
แบบ ปป3
ตาราง EXCEL สำหรับช่วยคำนวน % เลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

เกณฑ์ตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัดรอบ 1 ปี 2565

กณฑ์ตัวชี้วัดของเกษตรอำเภอรอบ 1 ปี 2565 Update 14 ม.ค. 65
แบบบันทึกข้อตกลงของเกษตรอำเภอรอบ 1 ปี 2565
เอกสารแนบตัวชี้วัด 1
เอกสารแนบตัวชี้วัด 4

 

 

Free Counters